خانه > نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS > CMMS قسمت دوم – نياز كليدي به خدمات پشتيباني نرم افزاري

CMMS قسمت دوم – نياز كليدي به خدمات پشتيباني نرم افزاري


در قسمت اول يك ويژگي از خواص نرم افزارهاي خارجي بررسي شد و در جمع بندي نيازهاي كليدي يك نرم افزار نگهداري و تعميرات ليست شد در اين قسمت به بررسي ويژگي ديگري از نرم افزارهاي خارجي پرداخته و يكي از نيازهاي كليدي را بحث مي شود:

                          

آنچه كه در نگاه كوتاه از نرم افزارهاي خارجي معرفي شده در سطح اينترنت مي توان ديد مبتني بودن اين نرم افزارها بر وب است در واقع اين نرم افزارها جدا از بحث استفاده در شبكه يك سازمان از قابليت نصب بروي وب يا اينترنت را دارند و كاربر از هر نقطه اي در جهان قابليت دسترسي به داده ها

و اطلاعات تجهيزات و نقشه ها و غيره را دارد و محدوديت مكاني وجود ندارد.كاملا»‌واضح است كه استراتژي آينده نگرانه اي در اين نرم افزارها ديده شده است البته از توسعه دنياي انفورماتيك در جهان نبايد غافل شد!

امروزه اگر قرار است نرم افزاري خريداري شود نگاه استفاده كننده و خريدار نبايد محدود به نياز امروزش باشد بايد به 5 الي 10 سال آينده نظر داشت، مبتني بودن يك نرم افزار نت بر وب شايد نياز امروز كارخانجات ايران نباشد اما 5 سال آينده چگونه خواهد بود؟ آيا مجدد بايد نرم افزاري ديگر خريد؟ آيا بايد در نرم افزار از شركت ارائه دهنده درخواست تغييرات كنيم؟ آيا پايه گذاري برنامه نويسي نرم افزار پيش بيني چنان روزي را كرده است؟

فاصله هاي كوتاه پيشرفتهاي انفورماتيك را در دنيا تصور كنيد ! اينترنت در حال و آينده نزديك حرف اول را مي زند امروز شايد خود اينترنت كم كم دارد به يك ابزار هميشگي و بايدي تبديل مي شود و فاصله زير بناي سخت افزاري و نرم افزاري در كارخانجات ما نسبت به جهانيان چقدر است؟ در جهان امروزه مبحث وب 2 طرح شده است و با سرعت بالائي در حال رشد است هنوز قدمش به دامنه نرم افزارهاي صنعتي و كاربردي سازمانها باز نشده است اما دير يا زود كه بهتر است بگوييم زود ؛ شاهد آن در عرصه صنايع خواهيم بود. شما در كارخانه و اتاق كار خويش مشكلات نگهداري و تعمير تجهيزات كارخانه و مديريت فعاليتهاي نگهداري و تعميرات را با مشاوران و همكاران جهاني خويش حل خواهيد كرد و در لحظه با شما در تماس هستند و اطلاعات و داده هاي تجزيه و تحليل شما مستقيما» در اختيار همه مي تواند باشد ! و تجربيات شما در هر لحظه در اختيار دامنه جهاني قرار خواهد گرفت ديگر مفاهيم كارخانه داري و شكل كسب و كار تغيير خواهد كرد به قول الوين تافلر مبتني بر دانش خواهد شد.

شايد يك كارخانه دار با خويش بينديشد نيازي به اينترنت نداشته ايم و نخواهيم داشت اما حتما»‌اين كارخانه دار در كشوري زندگي مي كند كه جزو تجارت جهاني نيست ! نداي تجارت جهاني سالهاست در كنار گوش ما شنيده مي شود اوايل زمزمه بود و حال بلندتر و واضح تر شنيده مي شود به زودي ( كمتر 10 ماه ديگر) قيمت نفت كاهش خواهد يافت و درآمدهاي نفتي كشور كم مي شود همه مي دانيم نمي توانيم براي هميشه بر نفت تكيه كنيم و دروازه ي تجارت جهاني را اگر خودمان باز نكنيم بازش خواهند كرد و آن وقت ريسكش بيشتر است! حال تصور كنيم 4 سال ديگر در جهان باز كسب و كار قرار گرفته ايم و هنوز ديدگاه هاي كارخانه داري ما مبتني بر بهره وري سنتي و استعماري كارگري است!! از هم اكنون با تمامي مديران امروزي بايد خداحافظي كرد.

اگر جهان امروز افرادي هم چون دكتر دمينگ ، جوران ، ‌دراكر ، پيتر سنگه و مايكل هرمر را مطرح كرده است به خاطر آن بوده است كه 20 سال ديگر را برنامه ريزي دارند و حال در اينجا چه اتفاق مي افتد براي چند سال ديگر ، چگونه مي انديشيم!؟

 

بينديشيم و فعلا» بگذريم …

يك نياز مبرم و مهم هر نرم افزار نتي خدمات و پشتيباني نرم افزار مذكور است ، قرار نيست مباني مهندسي نرم افزار را بدانيم وليكن شركت ارائه دهنده نرم افزار نياز است پشتيباني كامل از عملكرد نرم افزار را ارائه دهد ، خطا و به اصطلاح باگ در هر نرم افزاري امكان وجود را دارد! چرا ؟ چون نرم افزارهاي نوشته شده (بخصوص ايراني) مبتني بر سيستم ضد خطا ( پوكايوكه ) نمي باشد و تمامي حالات خرابي و خطادهي در هنگام توليد نرم افزار صددرصد رعايت نشده است! شايد نام و اصطلاح پوكاپوكه را فقط در فرآيندهاي ساخت و توليد كارخانجات شنيده باشيد ولي اين ابزار در هر فرآيند توليد قابليت استفاده دارد هر چند كه توليد يك نرم افزار باشد.

حال بعد از خريد و استفاده كوتاه مدت از نرم افزار پشتيباني محتوي عملكردي آن چه مي شود؟

اپراتور استفاده كننده از نرم افزار بر اثر نصب و حذف برنامه هاي ديگر روي سيستم مذكور اشتباها» برخي فايل ها و نيازهاي سيستم نرم افزار نت را از بين برده يا تخريب مي كند!

نگاه مدير نت يا كارخانه به نرم افزار چيست؟ آيا بدنيال آن هستيد كه نرم افزار نيازهاي كاري شما را برآورده كند!؟

يكي از اشتباهاتي كه اكثر مديران كارخانجات و يا مديران نگهداري و تعميرات در انتخاب نرم افزارهاي نت دارند  اين است كه مي خواهند كارهاي جاري اشان را مبتني بر نرم افزار و سيستم كامپيوتري كنند! و اشتباه بزرگ تر از سمت شركت هاي ارائه نرم افزارها اتفاق مي افتد كه مي خواهند با برنامه نويسي نرم افزارها پاسخگو نيازهاي اين دسته از مديران باشند! و اين واقعه اي است كه در اكثر نرم افزارهاي نت داخلي افتاده است.

يك سوال چرا براي صنايع توليدي مشابه مديران نت در خصوص يك نرم افزار نت نظرات متفاوت ارائه مي دهند؟ چون نرم افزار را مبتني بر سيستم جاري و مورد علاقه اي كه خودشان تدوين كرده اند ، مي خواهند و هر چه آن نرم افزار با علايق و سلايق طراح سيستم نت فعلي انطباق داشته باشد رضايت و نمره قبولي بيشتري كسب مي كند.

اين ديدگاه اشتباه است!

در هنگام استفاده از انفورماتيك استراتژي هاي استقرار فرآيند هاي شما متحول مي شود و رمز موفقيت مديريت استراتژيك  استقرار انفورماتيك در سازمان پذيرش همين نكته است كه فرايندهاي كاري بايد تحول پيدا كند و سيستم هاي گذشته تغيير خواهند كرد.پس بايد نگرش را عوض كنيم نرم افزار نت سيستم در گردش كار هاي نگهداري وتعميرات را بايد تغيير دهد و بهره ور سازد و اگر اين اتفاق نيافتد و فقط سيستم گردش كار جاري را از حالت كاغذي خارج كند شما نرم افزار مديريت سيستم نگهداري و تعميراتCMMS نداريد.

حال بايد ديد شركت ارائه دهنده نرم افزار چگونه با اين موضوع برخورد كرده است ! چون اين ديدگاه پشتوانه خدمات پشتيباني مناسب و صحيح آنها خواهد بود.

در بند هاي قرارداد خريد نرم افزار نت سازمان توجه به پشتيباني بلند مدت بيش از 5 سال از نرم افزار داشته باشيد و بخواهيد تغييرات سيستم نرم افزار هميشه بروزداري شود و خطاها و باگ هاي احتمالي نرم افزار (كه گاها» برخي از آنها بعد از مدتها استفاده و كامل شدن بانك هاي اطلاعاتي و امكان استفاده از تمامي جوانب نرم افزار پيش مي آيند) بر طرف و بازنگري شود و از همه مهتر از ارائه دهنده نرم افزار بخواهيد بلوچارت فرايند كاري سيستم نگهداري و تعيرمات نرم افزار را به شما ارائه دهد و آن را با نوع صنعت خويش و پراكندگي تجهيزات سازمان بسنجيد و امكان پذير بودن استقرار آن را پيش بيني كنيد.

در قسمت بعد به بررسي ديگر ويژگي هاي نرم افزارهاي نت خارجي و نياز كليدي ديگر نرم افزارهاي نت خواهيم پرداخت.

  1. هنوز دیدگاهی داده نشده است.
  1. No trackbacks yet.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: