خانه > آموزش و مشاوره > تقویم آموزشی زمستان 1389 شرکت رسا تدبیر پارس

تقویم آموزشی زمستان 1389 شرکت رسا تدبیر پارس

25 دسامبر 2010

در زمستان سال جاری 1389 مرکز آموزش شرکت رسا تدبیر پارس جهت خدمت رسانی به سازمانهای صنعتی  27 دوره تخصصی در حوزه های مدیریت ،مدیریت کیفیت ، ابزارهای مهندسی کیفیت ، لجستیک ،  نگهداری و تعمیرات ، فنآوری اطلاعات و فنی و مهندسی تقدیم کرده است.

این دوره ها مبتنی بر تجربیات تدریس ، اجرا و پیاده سازی آنها در سازمانهای مختلف صنعتی توسط مدرسین با سابقه شرکت رسا تدبیر پارس طرح ریزی و ارائه گردیده است.

Advertisements